Bildsmedjan erbjuder kurser för skolan.

 

Jag erbjuder kurser för skolans personal och ledning, Hur man arbetar med hjälp av frigörande bild till självkännedom och styrka för barn och undomar.

Jag har också kurser direkt till barn och ungdomsgrupper.

Det går många omkring i tystnad fyllda av frågor. Hjälp dem få uttrycka en del av dem och lätta på trycket.

Samtal i respekt och öppenhet kring bilder ger en go gemenskap och öppnar för nya möten och kontakter.

 

Man får se nya sidor av varandra. där ett gemensamt för oss alla är " Vi är alla människor med styrkor och svagheter ,med utvecklingsmöjligheter "

Låt oss se varandra och mötas i bildens rika landskap.

Jag använder mig av bl.a mindfullness,meditation,inre bilder,skapande och NVC . Hjärtats språk.Barnkonventionen,målbilder,känsloresan, sagor ,myter och efter era behov och önskningar.

 

 En del av mina  egna erfarenheter och metoder  :  

När jag arbetade som bildlärare i högstadiet , tog jag bildämnet som grund för främjande av hälsa .Sjävkänsla och målbild. Jag samarbetade med skolsyster, kurator och ämneslärare.

Olika exempel :

Barnkonventionen fick vara samtalsämne i tjej och kill grupper och sedan målades bilder efter de olika teman som kom upp efter ungdomarnas behov och önskningar.

I nionde klass lät jag ungdomarna skapa sig målbilder i ord och bild och tredimensionellt skapande. Lusten nyfikenheten för deras framtid. var viktig. Att använda bild med självstärkande syfte och där man ser till ungdomens behov, önskningar är främjande för deras välbefinnande och hälsa.

 

Bilden är ett bra sätt till bearbetning av livets frågor,känslor m.m, där ibland ungdomen känner sig vilsen, kan gemenskapen kring bildskapandet och samtalet kring bilderna skapa öppnare och tryggare ungdomar. att inte behöva gå ensam med sina inre bilder utan få lov att uttrycka dem och lätta på trycket..

kontakt Här nedan eller

c.munther@yahoo.se
035/51639 .  076/2898766